Video Motivasi

IT Mekar Insani Mengenalkan Dudaya Daerah - ejogja
IT Mekar Insani Mengenalkan Budaya Daerah

IT Mekar Insani Mengenalkan Budaya Daerah ejogja.id – Play Group (PG), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu (IT) Mekar Insani mengenalkan budaya daerah. Pengenalan budaya-budaya daerah memang sangat penting sejak usia dini. Dengan tujuan, mereka tidak terputus sejarah nenek moyangnya. Lembaga IT Mekar Insani menerapkan kurikulum sekolah yang bertema: Budayaku. […]